Menighedsrådsmøder - Als Menighedsråd

Referater menighedsrådsmøder

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved at kontakte menighedsrådet på 8303@sogn.dk