Menighedsrådet i Visborg Sogn

Pernille Drøscher

Formand, Sekretær og Formand for valgbestyrelse

Gl. Visborgvej 202, Visborg
9560 Hadsund

tlf: 31 90 55 05

droscher@post.tele.dk

Henrik Sauer

Kirkeværge

Visborgvej 45, Visborg
9560 Hadsund

Tlf.: 20 89 97 48

Mail: henrik@alt-i-gran.dk

Manon Von Lüttichau Blou

Kasserer

Havnøvej 38, Visborg
9560 Hadsund

Mail: manon@blou.dk

Kathrine Vangodt Kjærgaard

Næstformand og Kontaktperson

Gl. Visborgvej 165, Visborg
9560 Hadsund

Tlf.: 51 20 21 20

Mail: kathrinevangodt@gmail.com

Henny Mikkelsen

Menighedsrådsmedlem

Kjellerupsgade 39, Visborg
9560 Hadsund

Tlf.. 51 22 33 58

Mail: hennymik50@gmail.com

 

Peter Grove

Sognepræst

Teglbakkevej 3, Skelund
9560 Hadsund

Tlf.: 20 20 37 88

Mail: pgro@km.dk

Anne Bundgaard Hansen

Sognepræst

Præstegårdsvej 7, Als
9560 Hadsund

Tlf.: 25 12 10 39

Mail: anbh@km.dk

Kontaktoplysninger Visborg Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:
8305@sogn.dk