Als Kirkegård

Als Kirkegård

Kirkevej 41, Als
9560 Hadsund

Tlf.: 98589530
Mail: jkp@km.dk

Graver ved Als kirkegård

Jette Kragelund Petersen

(Kontoret er lukket om mandagen)

Vedtægt og takster - Als Kirkegård

Kirkegårdsvedtægt:

Als kirkegård - vedtægt

Tillæg til Kirkegårdsvedtægt: 

Als kirkegård - tillæg til vedtægt