Kravlekirke i Skelund kirke

Kravlekirke i Skelund kirke er for de omkringliggende sognes dagplejemødre og deres dagplejebørn, som mødes en gang om måneden i Skelund kirke sammen med kirkesanger Pia Helt til musikalsk legestue med instrumenter, sangleje, sensomotorisk stimulerende lege og hygge.

 

Det er gratis at deltage, og der kan bestilles kirkebil.

Kontakt sognepræst Peter Grove eller kirkesanger Pia Helt for yderligere information.

Klik her for kontaktoplysninger