Nyheder fra Visborg kirke

Referater menighedsrådsmøder

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved at kontakte menighedsrådet på 8305@sogn.dk

Mød også Skelund og Visborg Kirker på Facebook