Medarbejdere ved Als Kirke

Anne-Mette Andersen

Præstesekretær 

Præstegaardsvej 7, Als
9560 Hadsund

Tlf: 98 58 10 88 / 29 40 10 88

amea@km.dk

Kontortider: ring for aftale

Jette Kragelund Petersen

Graver ved Als kirke

Kirkevej 41, Als
9560 Hadsund

Tlf: 98 58 95 30

jkp@km.dk

Kontortider: Fridag: mandag

Kaja Weidemann Jeppesen

Gravermedhjælper ved Als kirke

Kirkevej 41, Als
9560 Hadsund

Tlf: 98 58 95 30

Mimi Barkmann

Organist og korleder

Tlf.. 40982129

mimi@km.dk

Tine Ohrt

Kirkesanger