Jeg skal konfirmeres

 

Hvad er konfirmation

 

Konfirmation betyder bekræftelse - ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, der blev givet ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben, om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet. Derfor skal man også være døbt for at kunne blive konfirmeret. Er man ikke døbt, men ønsker at blive konfirmeret, kan man blive døbt inden konfirmationen - dette aftaler man med sin lokale præst og det kan både foregå som en almindelig dåb under en gudstjeneste eller som en mindre højtidelighed, hvor kun de nærmeste er til stede. 

 

Konfirmationsforberedelse

 

For at blive konfirmeret skal man som sagt være døbt, man skal gå til konfirmationsforbredelse og gå i kirke reglemæssigt inden konfirmationen (nogle præster har fastsat et bestemt antal gange, man skal gå i kirke).

I de fleste sogne arbejder præsterne tæt sammen med skolerne omkring formidling af relevante informationer via skoleintra i forhold til konfirmationsforberedelsen. Ved tvivl, kontakt dit lokale kirkekontor eller din sognepræst.

 

Konfirmandundervisningen

 

Når man går til konfirmandundervisning, er det for at lære noget om, hvad det vil sige at være kristen. Det er egentlig det, man i gamle dage kaldte dåbsoplæring, fordi man netop bliver kristen, når man bliver døbt. Derfor skal man bagefter lære, hvad det egentlig er, at man er blevet døbt til og på.

Der er forskel på, hvornår og hvordan undervisningen er tilrettelagt i det enkelte sogn. Tit er der elever på den lokale skole fra flere sogne og tiden der er afsat til undervisningen tilrettelægges i samarbejde med skoleledelsen.

De fleste steder foregår undervisningen i den lokale præstegård eller sognegård og der er afsat tid indenfor det normale skoleugeskema til dette. Nolge steder undervises der skoleklassevis, andre steder samles alle konfirmander for en hel årgang på samme tid. Enkelte steder foregår undervisningen om eftermiddagen/aftenen udenfor det normale skoleskema. Alt dette vil man få information fra præsterne og skolen omkring.

Derudover har de fleste konfirmandhold også nogle særarrangementer, man skal deltage i - f.eks. en heldagstur ud af huset, en gospeldag eller andre arrangementer. Dette vil der også blive informeret om fra præsterne.

 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse

 

I alle vore sogne vil forældre og elever blive indbudt til et orienteringsmøde i efteråret, inden opstart af konfirmationsforberedelsen.

Selve tilmeldingen forgår digitalt via tilmeldingsformularen længere nede på denne side.

Konfirmation tilmelding

Als Kirke

Konfirmation

Als Kirke

Øster Hurup kirke

Konfirmation i

Øster Hurup Kirke

Visborg kirke

Konfirmation

Visborg kirke

Tilmeld dig her

Administreres af Hadsund kirkekontor

Skelund kirke

Konfirmation

Skelund kirke

Hvad betyder konfirmationen?

Hvis du vil vide mere om det at blive konfirmeret og hvad det betyder, kan du læse mere på Folkekirken.dk.

 

Du er også altid velkommen til at ringe til din præst og få en snak om det

Folkekirken.dk - konfirmation

Livsbegivenheder

Fødselsregistrering

Læs mere

Navneforandring

Læs mere

Konfirmation

Læs mere

Vielse eller velsignelse

Læs mere

Begravelse/bisættelse

Læs mere

Sjælesorg - samtale med en præst

Læs mere