Skelund kirkegård

Skelund kirkegård

Teglbakkevej 10, Skelund
9560 Hadsund

Graver

Allan Bo Møller

Tlf.: 40122760

Mail: albm@km.dk

Vedtægt og takster - Skelund Kirkegård