Menighedsrådet i Skelund Sogn

Jan Boye Thøgersen

Formand og Kontaktperson

Veddum Hovedgade 66, Veddum
9560 Hadsund

Tlf: 23 31 86 11

Mail: jante54@gmail.com

Titti Østergaard Busk

Næstformand

Skelund Hovedgade 12, Skelund
9560 Hadsund

Tlf: 60 84 28 56

Mail: titi.busk76@gmail.com

Poul Jensen

Kasserer

Korupvej 62, Veddum
9560 Hadsund

Tlf: 40 86 53 93

Mail: pdj@dlgmail.dk

Hanne Muhl Vejen Laursen

Sekretær

Teglbakkevej 36, Skelund
9560 Hadsund

Tlf: 20 14 52 33

Mail: hannemuhl@gmail.com

Hanne Østergaard Eskildsen

Kirkeværge

Veddum Hovedgade 38, Veddum
9560 Hadsund

Tlf.. 30 11 54 38

Mail: hanne@veddumif.dk

Peter Grove

Sognepræst

Teglbakkevej 3, Skelund
9560 Hadsund

Tlf.: 20 20 37 88

Mail: pgro@km.dk

Anne Bundgaard Hansen

Sognepræst

Præstegårdsvej 7, Als
9560 Hadsund

Tlf.: 25 12 10 39

Mail: anbh@km.dk

Kontaktoplysninger Skelund Menighedsråd

Menighedsrådets e-mail:
8304@sogn.dk