Jeg har mistet en kær 

 

Når man mister en af sine kære, kan det være svært at overskue de praktiske ting i forbindelse med begravelse eller bisættelse. Derfor kontakter de fleste en bedemand, der tager sig af alle de praktiske ting omkring dødsfaldet og begravelsen. 

Man kan også vælge at gøre det selv, ved at anmelde dødsfaldet via borger.dk - link nederst på siden.

Uanset om bedemanden eller de pårørende selv gør det, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Det er altid kirkekontoret i afdødes bopælssogn, der behandler dødsanmeldelsen, også selvom afdøde måske skal begraves/bisættes i et andet sogn.

Herefter aftales der tid og sted for bisættelsen/begravelsen med det kirkekontor/præst, der betjener kirken, hvor handlingen skal finde sted. Man kan godt blive begravet/bisat på en kirkegård i et andet sogn, end bopælssognet, såfremt man har en tilkytning til det pågældende sogn. 

Præsten vil kontakte de pårørende og aftale dato for en samtale, hvor man fortæller lidt om den afdøde og hvad man synes, der skal med i præstens tale og hvilke salmer man evt. gerne vil have sunget.

Man aftaler valg af gravsted med graveren/kirkegårdslederen på kirkegården, og evt. dato for urnenedsættelse efter kremering. I forbindelse med valg af gravsted, kan man også lave aftale med kirkegården om fremtidig pasning af gravstedet, såfremt man ønsker dette. 

 

Økonomi

 

Selvom det er et rigtigt kedeligt emne, at tale om i forbindelse med tab af ens pårørende og sorg, så er det noget mange henvender sig om.

Her i provstiet er alle vores kirkegårdstakster offentliggjorte under de enkelte kirkegårdskontorer - klik her for at gå til disse sider: 

Als Kirkegårdskontor
Øster Hurup Kirkegårdskontor
Skelund Kirkegårdskontor
Visborg Kirkegårdskontor

Vores gravere kan altid kontaktes ved tvivlsspørgsmål omkring taksterne.

 

For overblik over udgifter til bedemand, må vi henvise til den enkelte bedemand selv, da disse ikke er tilknyttet kirken.

Der kan søges om begravelseshjælp, hvis afdøde var berettiget til dansk sygesikring - se yderlige om dette på borger.dk - link nederst på siden.

 

Sorg

Der findes mange muligheder for at bearbejde sin sorg efter at have mistet en af sine nærmeste. Her i Hadsund Provsti har vi to sorggrupper for voksne, for ingen skal være alene med sin sorg. Læs mere om tilbuddet og find links til andre sorggruppetilbud nederst på siden.

Sorg og begravelse - links

Begravelse eller bisættelse i kirken

Læs mere om begravelse og bisættelse i kirken

Læs mere

Sorggrupper i Hadsund Provsti

Kontaktoplysninger til vores lokale sorggrupper, samt links til sorggrupper andre steder

Læs mere

Sjælesorg.nu - chat anonymt

med en præst

 Sjælesorg.nu tilbyder en at tale med, når behovet opstår

Læs mere

Livsbegivenheder

Fødselsregistrering

Læs mere

Navneforandring

Læs mere

Konfirmation

Læs mere

Vielse eller velsignelse

Læs mere

Begravelse/bisættelse

Læs mere

Sjælesorg - samtale med en præst

Læs mere